Forside >>

 

 

 

Vedledning om servicefradrag i dit tilfælde.

 

Med fradragsordningen bli­ver vinduespolering og rengøringsarbejdet eller andet fradragsgodkendt arbejdet billigere for dig.

 

Hvilke krav skal være opfyldt for at jeg kan få servicefradrag?

 

 1. Arbejdet skal udføres på din faste bopæl i perioden 1. 6. 2011 - 31. 12. 2013.
 2. Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret.
 3. Ydelsen skal være med på listen over vedligeholdelse og service med fradrag, se ovenstående liste.
 4. Vedligeholdelse skal udføres af en momsregistreret virksomhed. (Hedes Rengøring & Vinduespolering er momsregistreret)
 5. Service skal udføres af en momsregistreret virksomhed eller af en privatperson. Personer skal være fuldt skattepligtige til Danmark og fyldt 18 ved indkomstårets udløb. (Hedes Rengøring & Vinduespolering er momsregistreret)
 6. Du kan ikke få offentlige tilskud til arbejdet, f.eks. under hjemmeserviceordningen.
 7. Betalingen skal ske med en elektronisk betalingsform (indbetalingskort, betalingskort eller overførsel via bank eller netbank).
 8. Du skal indtaste fradraget for 2011 i et særligt modul på www.skat.dk/tastselv. Det kan du gøre fra slutningen af 2011 og indtil udgangen af februar 2012.
 9. Du skal ikke indsende dokumentation. Men SKAT kan senere bede om dokumentation for arbejdet og betalingen.

 

"Kort og godt"

Når Hedes Rengøring og Vinduespolering afleverer regningen, skal du tjekke om der står et cvr-nummer samt at arbejds­lønnen er opgjort seperat. Betalingen SKAL ske med en elektronisk betalingsform.

For at få dit fradrag skal du ind­berette lønudgiften til SKAT. Det gør du på www.skat.dk/tastselv. Når du indberetter, skal du bruge din faktura, og dokumenta­tion for betalingen gemmes, i tilfælde af en evt. fremtidig forevisning for SKAT. Man kan dog først indberette til SKAT efter 1. januer 2012.

Du kan trække op til 15.000,- kr. inkl. moms fra på selvangivelsen. Er I to i husstan­den kan I trække op til 30.000,- kr. inkl. moms. fra. Og hjemmeboende børn, der fyl­der 18 år senest i slutningen af indkomståret, har også ret til det maksimale fradrag.

Kort og godt vil det blive billigere for dig.   

 

Servicearbejder

Hvilke servicearbejder kan Hedes Rengøring & Vinduespolering yde som er omfattet ordningen for servicefradrag?

Se nedenstående liste.

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig 
 • Udvendig

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder

           

Hedes Rengøring og vinduespolering © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use